הדברת טחביות וכדרוריות בבית

טחביות וכדרוריות

אלו הם שני מינים של סרטני יבשה, הדומים זה לזה במראה ובהתנהגות, הנמשכים לסביבת חיים לחה. הטחביות אינן פוגעות באדם ובדרך כלל אינן גורמות נזק לרכושו. ברוב המקרים נמצא את הטחביות פועלות בגינה או בשטחים פתוחים ובדרך כלל הן נמנעות מלהיכנס לתוך בתים. הטחביות לא נחשבות למזיק תברואי. במקרים מסוימים הופכות הטחביות למטרד, כשהן מופיעות בהמוניהן בחצרות בתים ולעתים אף בתוכם. בכל המקרים האלה, הסיבה להופעת הטחביות היא התנאים הסביבתיים המאפשרים להן להתרבות במקום, או שהתנאים במקום מושכים את הטחביות מהסביבה.

בשני המקרים הפתרון הנכון הוא לאתר את המקומות הלחים ולייבש אותם. ריסוס הטחביות ברוב המקרים לא יפתור את הבעיה, גם אם הוא יקטול אותן באלפיהן. לכן כדי לפתור את הבעיה יש לבחון את הסביבה ולבצע את השינוי שימנע את התפתחות הלחות והטחב. אם הטחביות נמצאות בתוך הבית, מומלץ להוציאן באמצעות מטאטא, ולא לרסס אותן, מכיוון שהבעיה יכולה להימשך שבועות רבים, למרות הריסוסים, ואם תנסו לפתור אותה בריסוס, אתם עלולים לפגוע בעצמכם.

יש להתמיד אפוא בסקירות אחר מקור הלחות המאפשר לטחביות להתרבות, בתוך כך יש לסרוק את הגינה ואת אדמת הגינה, יש לגרף עלים שנשרו על אדמת הגינה, לסרוק את כל העציצים בבית ובכניסה לבית, ולנסות לאתר מוקדי התרבות. אם גיליתם מוקד התרבות או פעילות, יש לנסות לייבשו או להרחיקו מהבית. ושוב… כאמור ריסוסים, גם אם הם מצליחים לקטול אלפי טחביות, הם בדרך כלל לא יצליחו לפתור את הבעיה. פתרון הבעיה טמון בתנאים הסביבתיים – ואותם עליכם לשנות לטובתכם.

כדרורוניים (אורי כדורי)