הדברת עשבי בר

פרק זה יעסוק בנושא עשביית הבר על קצה העלה. מטרת הפרק היא לתת לקורא רקע כללי בנושא ובתוך כך לאפשר לו להימנע מהנזקים הישירים והעקיפים העשויים להיגרם מעשביית הבר, ולדעת מה עליו לבקש מהגנן, מהמדביר, מהרשות המקומית או בחלק מהמקרים איך לפעול בעצמו על מנת להימנע מנזקי עשביית הבר.

ההתמודדות נגד עשביית הבר היא פעולה הנמשכת בכל עונות השנה.  עשביית הבר הופכת למזיקה כאשר היא גדלה בשטח שמנצל האדם לחקלאות, לתעשייה, לתשתיות, למגורים, או לנופש.

[תמונה לא תקינה באתר הישן]

את העשבים השונים נמצא בחצרות הבתים, לאורך הכבישים בתעלות הניקוז, בתוך סדקים בכבישים ובמדרכות, לאורך התשתיות הקיימות בצדי הדרכים מסביב לעמודים, לאורך קירות של מבני תעשייה, בתוך מערכות ניקוז וביוב, ולפעמים אפילו בתוך קירות הבתים.

 

החברה המודרנית אינה יכולה להרשות לעצמה את נזקי עשביית הבר עקב ההשלכות הכלכליות והסכנות הבטיחותיות הכרוכות בעשבייה הגדלה ללא בקרה, ולכן התפתחה תעשייה שלמה של ציוד הדברה, חומרי הדברה ובעלי מקצוע המנסים שנה אחר שנה לצמצם נזקים אלו. בחלק גדול של המקרים, האמצעים הזמינים בשוק, כגון מרססים, אמצעי מיגון, וחומרי ההדברה הנמכרים לכל דורש על פי חוק, גוררים מחשבה מוטעית, כמו "אם יש לי מרסס, אז מה הבעיה: אני אקנה חומר, אערבב במים, ארסס והבעיה תיפתר".
אך לא כך הדבר. הדברת עשבי בר הנה משימה מורכבת ומתמשכת למקצוענים, ולמרות שתחום הדברת עשביית הבר פרוץ ואין חוק המחייב הסמכה ורישיון לביצוע פעולות הדברה נגד עשביית בר, למעט שימוש בחומרים מסוימים – הרי רמת הסיכון למדביר עצמו עלולה להיות גבוהה מאוד. היכולת לגרום באופן ישיר נזק לסביבה, ולגידולי שדה ונוי, ובאופן עקיף גם למי התהום, למקווי מים ומשק חי ולשדות רחוקים – גבוהה.
לכן לאלו שאינם בקיאים בעבודה הכישלון כמעט מובטח. פרק זה יהווה רק רקע כללי לנושא, כל הנושאים המוזכרים בו, הדורשים כולם כאחד לימוד מעמיק מבעל מקצוע מנוסה.

 

הנזקים הנגרמים מעשביית הבר

 • נזקי שריפות – עשבים יבשים הופכים לשבילי אש, המאפשרים לאש להתפשט למבנים ולתשתיות.
 • ריכוזי עשבייה משמשים בית גידול למכרסמים ולנחשים הבאים לטרוף את העכברים. ריבוי עכברים וחולדות עלול לגרום לחדירה לתוך בתים, גם של עכברים וחולדות וגם של נחשים.

[תמונה לא תקינה באתר הישן]

 • עשביית בר עלולה לגרום נזק לכבישים ולמדרכות.
 • חלק גדול מהעשבים מגדלים קוצים, והמפגש אתם עלול להיות לא נעים.
 • חלק מהעשבים רעילים למאכל ועלולים לפגוע בבהמות ובאנשים.
 • טיפול בשדה מוזנח שגדלה בו עשביית בר הוא בעייתי ויקר מאוד.
 • מניעת גישה לתשתית וציוד – שטחים לא מטופלים עלולים להעלים ציוד מאחורי יער של עשבים וקוצים.

[תמונה לא תקינה באתר הישן]

 • עשבייה על גדות הנחלים ומקווי המים מונעת אפשרות טיפול במקווי המים נגד זחלי יתושים, ובכך מהווה גורם ראשון במעלה למכות יתושים המשפיעות על ערים שלמות.

[תמונה לא תקינה באתר הישן]

[תמונה לא תקינה באתר הישן]

 • נזקי עשביית הבר באים לידי ביטוי חודשים אחדים אחרי המועד האחרון שניתן היה למנוע בו את הבעיה.

[תמונה לא תקינה באתר הישן]

 

עשביית בר משפיעה על בעלי השטח שהיא גדלה בו וכן חורגת מגבולותיו ומשפיעה על השכנים. לכן אדם המעוניין לחסוך לעצמו את הבעיות הכרוכות בעשביית הבר, עליו לטפל בשטח אשר בבעלותו באופן שוטף, ואם השטחים הגובלים בשטחו אינם מטופלים, עליו לדרוש משכניו (אף אם מדובר ברשות עירונית או ממשלתית) לטפל בהם נגד עשביית הבר

 

דרכי ההפצה של עשביית הבר

דרכי ההפצה של זרעי עשבי הבר הן מגוונות מאוד:

 • פיזור על ידי רוח.
 • פיזור על ידי קוצים אשר ננעצים בפרסות או לחלופין בסוליות הנעליים או בכפות הרגליים.
 • היצמדות לפרוות ולבגדים.
 • דרך מערכת העיכול של יונקים ועופות.
 • באמצעות חרקים.
 • באמצעות זרימת מים בנחלים.
 • חלקי שורשים וזרעים שעוברים באדמת מילוי.

 

הטיפול בעשביית הבר

אחד השלבים הראשונים והחשובים בהדברת עשביית בר הוא זיהוי העשבים הנמצאים בשטח שרוצים להדביר. זיהוי העשבים מתבצע על פי שתי חלוקות עיקריות:

 1. חלוקה עונתית, שבה מחולקים העשבים בהתאם לעונות השנה שהם צומחים בהן;
 2. חלוקה למשפחות, על פי מאפיינים זהים בין הצמחים השונים.

חלוקה זו מאפשרת לתכנן את פעולות ההדברה בהתאם לעונות השנה וסוג הצמחייה הצומח בשטח, ולבחור את חומרי הריסוס ואת שיטת הריסוס.

 

חלוקה עונתית

 • עשבים חד-שנתיים חורפיים.
 • עשבים חד-שנתיים קיציים.
 • עשבים רב-שנתיים.

העשבים החד-שנתיים הקיציים והחורפיים פעילים בהתאם לעונת השנה הרלוונטית מבחינתם. הם מתחילים לגדול מיד עם חילופי העונות ומסיימים את כל מחזור החיים שלהם עד סוף העונה. התהליך כולל נביטה, צימוח, הפריה, הפקת זרעים ופיזורם וכניסה לתרדמת חורף או קיץ. העשבים הרב-שנתיים לעומת זאת צומחים לאורך כל עונות השנה ולרוב הם ירוקים כל השנה. ריסוס נגד העשבייה החד-שנתית נעשה מיד עם חילופי העונות.

 

חלוקה למשפחות

החלוקה למשפחות מאפשרת זיהוי צמחים על פי מאפיינים זהים. חלוקה זאת מאפשרת לבצע פעולות הדברה יעילות נגד עשביית הבר, תוך כדי בחירת מועדי הטיפול וסוגי חומרי ההדברה.

 

תזמון הריסוס המדויק ריסוס חורף – ירידת גשמים

השאיפה היא לפגוע במקסימום צמחים, בשלב הנביטה או מיד לאחריו. חומרי הדברה רבים ישיגו את תוצאות ההדברה המקסימאליות שלהם רק אם הם ייספגו באדמה יחד עם מי הגשמים ויפגעו בצמח בשלב הנביטה. לכן יש לבצע את הריסוס כמה ימים לפני רדת הגשם הראשון. אם לאחר הריסוס לא ירדו גשמים במשך כמה שבועות, יש לחזור על הריסוס, מאחר שחומרי ההדברה מאבדים את יעילותם כאשר הם על פני השטח. נושא זה צריך להילקח בחשבון במועד חתימת הסכם העבודה עם המדביר – מתי בדיוק מרססים, ומה קורה אם לא יורד גשם כעבור כמה שבועות.

 

ריסוס קיץ

קיימים עשבים הנובטים במהלך האביב או הקיץ. בדרך כלל בעשביית הקיץ לא טמון הפוטנציאל לנזקים כמו בעשביית החורף, מכיוון שהיא דלילה יותר ולכן הטיפול בה מתמקד במקומות שהבעיה מתעוררת בהם בעיקר בסביבת תשתיות, לאורך נחלים או על מדרכות.
הפתרון הפשוט ביותר לבעיית עשביית הקיץ הוא חתימת חוזה התקשרות שנתי עם קבלן ההדברה, הכולל גם את עשביית הקיץ. הטיפול החשוב ביותר נגד עשביית הקיץ הוא ביצוע ביקורת בתחילת הקיץ בכל אותם מקומות שלא נהוג לפקוד באופן שוטף, על מנת להעריך צמיחת העשבייה.

 

ריסוס עשבייה גבוהה

[תמונה לא תקינה באתר הישן]

ריסוס עשבייה גבוהה עלול לגרום לשתי בעיות:

 1. לאחר הריסוס תישאר בשטח עשבייה גבוה יבשה שיש לנכש.
 2. הריסוס לא בהכרח יצליח למנוע מהצמחים הבוגרים לפזר זרעים בשדה.

לכן עליכם לשקול אם אכן הריסוס ישיג את התוצאה הרצויה מבחינתכם או שרצוי להמתין לשנה הבאה ולבצע את הריסוס במועד הנכון.  אם אין לכם ברירה, ואתם חייבים לפתור את בעיית העשבייה הגבוהה באופן מיידי, שקלו לבצע ניכוש עשבייה, מאחר שהריסוס לא יפתור את בעיית העשבים היבשים ואת הפצת הזרעים.

 

תוצאות הריסוס

כעבור שבועות אחדים יש לבצע ביקורת בכל השטח שרוסס, לנסות לאתר צמיחת עשבייה, לבצע תיקונים לריסוס, ולרסס עשבים שחמקו מהריסוס מכיוון שגדלו מאוחר מדי, לא רוססו, או פיתחו עמידות לחומרי ההדברה.

 

גינה

שלב הקמת הגינה נחשב לשלב הנוח ביותר לטיפול בעשביית הבר. לפני שתילת צמחי הגינה, יש להשקות את האדמה כמה פעמים על מנת לגרום לנביטת צמחיית הבר שיש לנכש באופן ידני או לרסס, ורק לאחר מכן יש לשתול את הצמחים בגינה.
כאשר מובאת לגינה אדמת מילוי, יש להניח שהיא מכילה זרעים שונים. גם אדמה זו יש להשקות לפני שתילת הגינה ולגרום לנביטה של עשביית הבר. הדבר המומלץ ביותר בגינה הוא לבצע ניכוש עשבייה באופן ידני. כך חוסכים שימוש בחומרי הדברה ומקטינים את הסיכוי להיפגע מהם או לפגוע בגינה או בסביבה. לפני ריסוס אדמת הגינה יש לדעת איזה צמחים אתם מתכוונים לשתול בגינה ולוודה שהחומר שאתם מרססים לא יפגע בהם, סביר להניח שרק גנן מנוסה ידע לתת לכם מענה לנושא זה.

 

האם אפשר לבד?

רוב חומרי ההדברה החקלאיים, בכללם חומרי הדברה נגד עשבייה, נמכרים לציבור הרחב ללא צורך ברישיון, למעט כמה חומרי הדברה בודדים המצריכים היתר מיוחד בעת רכישתם.
הגישה הבלתי מוגבלת לחומרי הדברה אלה וזמינותם של אמצעי הריסוס מפתים לא פעם אנשים לבצע את הדברת העשבים בעצמם, אך על מנת להצליח בהדברת עשביית בר, בנוסף לחומרי ההדברה ולמרסס, יש צורך גם בניסיון רב, הכולל ידע בהפעלת אמצעי הריסוס ובזיהוי עשבים. לכן לאדם לא מנוסה הכישלון כמעט מובטח.

 

למי לפנות?

מאחר שריסוס עשביית בר אינו מצריך רישיון, ניתן למצוא אנשים רבים העוסקים בתחום הדברת עשביית הבר, בהם גננים, חקלאים וחברות הדברה. הפרמטרים העיקריים לבחירת המדביר הם רמת הניסיון, סוג הציוד, וסוג הביטוח שיש לו בנוגע לעבודות מסוג זה.
חברות הדברה שמפרסמות את עצמן בַּתחום, יהיו בדרך כלל מצוידות בכל הדרישות הללו.

 

העשבייה של ראש העירייה

השטח הגובל בחצר הבית שלכם הוא באחריות הרשות העירונית שאמורה לבצע בו ריסוסים נגד עשביית בר, ולכן אם בוא הגשמים הראשונים, שבו ליד החלון וצפו לבואו של המדביר שירסס את העשבייה שזה עתה נבטה, אם הריסוס לא מתבצע והפסיגים הרכים ממשיכים לצמוח עליכם להתקשר למוקד העירוני ולוודה שהעירייה אכן מתכוונת לבצע ריסוס כנגד עשביית הבר הצומחת. במידה והשטח הסמוך אליכם הינו בבעלות פרטית וצומחים בו עשבי חורף יש לוודה שהשכן מתכוון לטפל בו ואם הדבר לא קורה יש לפנות למוקד העירוני בכדי לחייב את בעל השטח לבצע בו טיפול נגד העשבייה הצומחת

 

חומרי הדברה ושיטות הדברה

 • עיקור קרקע – מטרת הפעולה היא למנוע נביטה של עשביית קיץ או חורף. פעולה זו מתבצעת עם גז מתיל ברומיד בשטחים חקלאיים.
 • טרום נביטה – חומרי הדברה הפוגעים בצמח בשלב הנביטה.
 • חומרי הדברה המשפיעים על צמחייה רחבת עלים.
 • חומרי הדברה המשפיעים על צמחים צרי עלים.
 • חומרי הדברה הצורבים עלים ומייבשים את השטח הירוק.
 • חומרי הדברה הפוגעים במערכת השורשים.
 • חומרי הדברה סיסטמיים – חומרים אלה נספגים על ידי מערכת השורשים של הצמח ופוגעים בחלקים הירוקים של הצמח.
 • קיימים עשרות סוגים של חומרי הדברה נגד עשבייה. יש לקרוא את התווית ולוודא שהחומר שבחרתם מכסה את כל סוגי העשבים שקיימים בשטח. אם לא כך, חשוב לבדוק אילו חומרים צריך להוסיף.
 • חשוב לבדוק מהם הגידולים החקלאיים וגידולי הנוי הגדלים בסמוך ולהתאים את סוג המרסס, את סוג חומר ההדברה ואת שיטת הריסוס על מנת למנוע נזקים.
 • בדקו את מידת השארתיות של החומר ובאיזו מידה הוא ישפיע על גידולים עתידיים שאתם מתכוונים לגדל בשטח.
 • בדקו את מידת הרחף של החומר ושל המרסס. קיימים חומרי הדברה הסובלים מבעיית רחף שעלולה להשמיד יבולים חקלאיים גם בטווחים של מאות מטרים ממקום הריסוס.
 • אחד התנאים הקריטיים להצלחת ריסוס נגד עשבייה הוא כמות החומר שרוסס בשטח. נתון זה מופיע בדרך כלל על התווית, ובפועל הוא נקבע על ידי סוג המרסס, סוג הדיזה (החלק במרסס שדרכו יוצא נוזל הריסוס והקובע את גודל הטיפות ואת כמות החומר היוצאת מהמרסס), ומהירות התנועה שלכם בזמן הריסוס.
 • קבלו עצות רק מאנשי מקצוע, כמו מדריכים חקלאיים, אגרונומים, מדבירים מנוסים, וגננים מנוסים, וזכרו: על העשבים אי אפשר לעבוד. אם פישלתם – הם יגדלו שוב.

 

בטיחות

 1. לפני תחילת העבודה ודאו שאתם מצוידים בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על פי התווית שעל חומרי ההדברה המיועדים לשימוש.
 2. התאימו את אמצעי המיגון לגופכם ובדקו אותם. אם הם לא מתאימים לכם או לא תקינים, החליפו אותם בחדשים לפני תחילת הריסוס.
 3. לפני מילוי חומר ההדברה, בדקו את תקינות המרסס והפעילו אותו עם מים בלבד. תקנו את כל הנזילות ואל תצאו לעבודה עם מרסס שאינו תקין.
 4. בדקו את תנאי מזג האוויר לפני מילוי המרסס, בדגש על רוחות.
 5. תכננו את לוחות הזמנים, כולל זמני התארגנות וזמן לשטיפת המרסס. עדכנו בלו"ז זה אדם נוסף אשר ייצפה לשובכם.
 6. ודאו שיש לכם אפשרות לשטוף את המרסס על פי ההנחיות שעל תווית תכשיר ההדברה.
 7. אם אתם עובדים עם אדם נוסף, קבעו אתו שפת סימנים משותפת לתחילת עבודה, הפסקת עבודה, האטת מהירות העבודה או הגברתה.
 8. חלק מחומרי ההדברה לעשבייה הם רעילים מאוד גם לבעלי דם חם, ויש לקרוא היטב את כל הנחיות השימוש בחומרים אלה וליישמם.