מחלקת התברואה העירונית

אתם ומחלקת התברואה העירונית

מחלקת התברואה העירונית אחראית לתת לתושבים את המענה לבעיות שגורמים מזיקים התברואיים הפועלים בשטחים הציבוריים. במחלקת התברואה קיים הידע, הציוד והרישיונות לביצוע רוב עבודות ההדברה. מחלקת התברואה אחראית לביצוע פעולות המניעה וההדברה בשטח המעגל השלישי, אותו שטח בבעלות ציבורית שנמצא בצמוד לחצר הבית שלכם או תשתית כלשהי קרובה או רחוקה, שמתקיימים בתוכה מזיקים תברואיים המתפשטים בסביבה.

תחומי העיסוק של מחלקת התברואה

1. טיפול במזיקים תברואיים הפועלים בשטחים ציבוריים, ובהם מכרסמים, תיקנים, פרעושים, צרעות, נחשים, כלבים משוטטים וחתולים – על פי תלונות התושבים.
2. טיפול בשטחים פתוחים נגד יתושים, תהלוכן האורן, עשביית בר, ומכרסמים – על פי תכנית עבודה שנתית.
3. פיקוח, אכיפת הטיפול, וטיפול במקרה הצורך, במפגעים ובמזיקים תברואיים בשטחים פרטיים או מסחריים המשפעים על הסביבה.
4. בחלק מהרשויות נותנת החלקת התברואה שירותי הדברה בתשלום במקרים של מזיקים כמו תהלוכן האורן, או עשביית בר או מכרסמים הנמצאים בשטחים פרטיים.
5. הפקת פרסומים לאוכלוסייה בנושא מניעת מפגעים תברואיים.
ניהול קשר שוטף עם מחלקות תברואה של רשויות עירוניות שכנות ועם גורמים כמו מחלקות תברואה של איגודי ערים, רשות הניקוז, קק"ל, וגורמים אחרים האחראיים על שטחים ותשתיות הגובלות או הנמצאות בשטח היישוב שקיימת בו בעיה של מזיק תברואי כלשהו.

קשיי מחלקת התברואה העירונית

1. מטבע הדברים מוגבל תקציב מחלקת התברואה ביחס לכמות המשימות.
2. למחלקת התברואה העירונית יכולת מוגבלת לבצע פעולות ניטור מזיקים עקב מגבלת תקציב, היקף שטחים עצום, מגבלות כניסה לשטחים בבעלות פרטית כמו גגות, חצרות ומקלטים, ומגבלת כניסה לתשתיות תקשורת וחשמל: הקשיים בניטור באים לידי ביטוי במיוחד פעולות ניטור נגד יתושים.
3. מגבלות מעשיות בטיפול בתשתיות שונות.
4. מגבלות בטיחותיות בשימוש ברעלים.
5. חוסר שיתוף פעולה מצד תושבים בביצוע פעולות מניעה וניטור של מזיקים תברואיים בשטחים אשר בבעלותם ובתחזוקת תשתיות אשר בבעלותם.
6. חוסר שיתוף פעולה מצד רשויות שכנות ומשרדי ממשלה שונים, שסובלים אף הם ממגבלות דומות.
7. המזיקים התברואיים עצמם כמובן, שיודעים לנצל את המגבלות שפורטו לעיל ולהתרבות בהמוניהם.

איך נעזור למחלקת התברואה העירונית

כדי לצמצם את כמות הנזקים הנגרמים ממזיקים הפועלים במעגל השלישי, ולקבל את השירות הטוב ביותר ממחלקת התברואה העירונית – עליכם לבצע פעולות אחדות:
1. עליכם לבצע פעולות מניעה בשטח המעגל השני, קרי חצר וקירות המבנה שלכם, על פי ההנחיות המופיעות בפרק תכנון מוקדם, ופעולות מניעה בחצר נגד מזיקים תברואיים.
2. עליכם לבצע סיור מעמיק בשטחים הגובלים בחצר, ברדיוס של כמה עשרות מטרים, ולנסות לאתר פעילות של מזיקים תברואיים או תחילת תהליך שעשוי להוביל להתפתחותם. בסריקה עליכם להתמקד במקומות הבאים:
א. גנים ציבוריים – יש לוודא שצמחיית הגן מתוחזקת באופן שוטף ואין בגן פחי זבל לא מפונים או אשפה זרוקה.
ב. נחלים ותעלות – יש לוודא שגדות הנחלים ותעלות הסמוכים לבתיכם נקיים מעשבייה במשך כל השנה, ושלאורך הנחל קיימת דרך שירות. כאשר צומחת בנחל או בתעלה עשבייה ירוקה, ניתן להניח שזורמים שם מים, והמקום מהווה בית גידול ליתושים. יש לוודא עם הרשות העירונית שהמקום נמצא בתחזוקה שוטפת וכי בסתיו מבוצע ריסוס נגד עשביית חורף. אם לאחר הגשמים הראשונים מתחילה לצמוח עשביית חורף על גדות הנחל, יש לפנות לרשות העירונית באופן מיידי ולדרוש טיפול נגד עשביית חורף בנחל או בתעלה. נחל או תעלה שהוזנחו במהלך החורף יהוו בית גידול ליתושים באביב.
ג. מבני מוסדות ציבור ומבנים מסחריים מהווים לעתים מוקד פעילות למזיקים שונים, כמו יונים או מכרסמים. לכן יש לבחון את חצר המבנה ולנסות לאתר הזנחה או פעילות של מזיקים אלו.
ד. מבנים נטושים יכולים להוות בית גידול מגוון של מזיקים, כמו יונים, מכרסמים או יתושים. יש לדרוש מהרשות העירונית לבצע ביקורת שוטפת במבנה אחת לכמה חודשים, במיוחד בסוף החורף, ולוודא שבחצר המבנה אין עשביית חורף וג'אנק, פעילות של מכרסמים או יונים, ומים עומדים.
ה. חצרות מוזנחות של בתים מאוכלסים מהוות לא פעם בית גידול למגוון מזיקים, כמו מכרסמים, נחשים, חתולים ושאר מרעין בישין. במידה ואתם מזהים בחצר התפתחות של מפגע תברואי יש לדווח למחלקת התברואה.
ו. מבנים בבנייה מהווים לא פעם בית גידול למכרסמים וליתושים. יש לדרוש מהרשות העירונית לפקח על הנעשה במבנה באופן שוטף או לבצע בעצמכם ביקורת במבנה, בעיקר במרתף או בחביות הנמצאות באתר בנייה.
ז. בורות מערכת הניקוז – יש לבצע ביקורת בבורות הניקוז הנמצאים ברדיוס של עשרות מטרים מביתכם, במטרה לגלות אם יש מים עומדים בבור המהווים בית גידול ליתושים.
ח. מכסים של תשתיות תקשורת וחשמל תת-קרקעיות אמורים להיות תקינים וסגורים, דווחו לרשות העירונית על מכסי תשתיות שבורים.
ט. תחנות האכלה לחתולים מהוות לא פעם גם תחנות האכלה למכרסמים ומוקד הפצה לפרעושים. יש לדרוש מהעירייה לפעול נגד מאכילי החתולים.
י. חורשות או עצי אורן בודדים – יש לוודא עם מחלקת התברואה העירונית שעץ או חורשה מוכרים ומטופלים נגד תהלוכן האורן.
יא. שדות חקלאיים נטושים הצמודים לסביבת מגורים, עם או בלי עשבייה, מהווים בית גידול למכרסמים ולנחשים. יש לדרוש מהעירייה לחייב את בעל השדה הנטוש לטפל בעשבייה ובבעיות מכרסמים בשדה.
מטרת הסיור היא להכיר את סביבת המגורים שלכם, לנסות לאתר את המוקדים לפעילותם של מזיקים תברואיים בסביבתכם, ולדרוש מהעירייה לטפל בהם. את הסיור יש לבצע בחילופי העונות או כשאתם סובלים ממזיק תברואי כלשהו. מחלקת התברואה העירונית, תהיה בעלת מוטיבציה גבוה כל שתהיה, לא תצליח לבצע את הסיור הזה במקומכם, מכיוון שהיא מוגבלת בתקציבים וקורסת תחת נטל המשימות השוטפות.
אם זיהיתם פעילות של מזיק תברואי כלשהו, פנו למוקד העירוני, וסביר להניח שהבעיה תיפתר במהרה.