חלוקת הרעלים לפי סביבת עבודה

ינשוף

לכל הרעלים הנמכרים כחוק במדינת ישראל יש רישיון הכולל הגבלות המתירות להם שימוש בסביבה מסוימת, ונגד סוגים מסוימים של בעלי חיים.
החלוקה מתבצעת בהתאם לתכונות הרעל. הגבלות אלה כתובות על תווית המוצמדת לאריזת הרעל, וחובה על המשתמש ברעל לפעול בהתאם להנחיות המופיעות בה.

רעלים לסביבה חקלאית

רעלים לסביבה חקלאית הם רעלים המיועדים לביצוע פעולות הדברה נגד חרקים, מכרסמים, ועשבייה בשדות חקלאיים, בגינות ובשדות בור. קניית רעלים אלה והשימוש בהם אינם מצריכים בדרך כלל רישיון מיוחד. הרישיון לייצור, שיווק ושימוש ברעלים אלה ניתן על ידי משרד החקלאות. בדרך כלל ניתן לקנות רעלים אלה בחנויות לאספקת ציוד חקלאי.
חשוב להדגיש כי עצם הרישיון למכור את הרעל לכל דורש אינה מתירה שימוש ברעל לכל מטרה, וגם ברעלים אלה חובה לפעול על פי ההנחיות המופיעות על התווית.

רעלים לסביבה וטרינרית

רעלים לסביבה וטרינרית הם רעלים המיועדים לביצוע פעולות הדברה נגד חרקים ומכרסמים, בסביבתם ועל גופם של חיות משק ועל גופם של חיות מחמד. בדרך כלל אין צורך ברישיון מיוחד כדי לרכוש רעלים אלה ולהשתמש בהם, אך בנוסף להנחיות הכתובות על התווית, מומלץ לפעול גם בהתאם להנחיית הווטרינר. הרישיון לייצור, שיווק ושימוש ברעלים אלה ניתן על ידי משרד החקלאות והשירותים הווטרינרים.

רעלים תברואיים

רעלים תברואיים מיועדים לביצוע פעולות הדברה נגד מזיקים תברואיים בסביבת מגורי האדם, באזורים מסחריים, ובתשתיות האדם, והם מותרים לשימוש אך ורק לבעלי היתר הדברה, הרישיון לייצור, שיווק, ושימוש ברעלים אלה ניתן על ידי משרד להגנת הסביבה.
השימוש ברעלים וטרינריים או ברעלים חקלאיים נגד מכרסמים או חרקים במגורי האדם, בסביבה מסחרית או בתשתיות – מסכן את בריאות הציבור ולרוב פעולת ההדברה תיכשל, מכיוון שהרעל אינו מתאים לסביבה.

למה לא להשתמש ברעלים וטרינריים או חקלאיים כאילו היו רעלים תברואיים?

1. הרעלים הוטרינריים או החקלאיים לא נבחנו, וחלקם נבחנו ונמצאו לא מתאימים לשימוש כרעלים תברואיים.
2. על תוויות רעלים אלה לא מופיעות הנחיות בטיחות והנחיות ליישום כרעלים תברואיים בסביבה הביתית או מסחרית.
3. איש אינו יודע או מוסמך לתת הנחיות לשימוש או לבטיחות ברעל וטרינרי או חקלאי בשימוש שנעשה בו כרעל תברואי.

הסיבות הנפוצות לשימוש ברעלים לא מתאימים

1. רצון לחסוך כסף.
2. עצות שמקבלים מ"יועצים" בתחום החקלאי או הווטרינרי, שאינם מבינים בתחום התברואי.
3. גישה קלה באופן יחסי לרעלים חקלאיים או וטרינריים.
בקיצור, אם אתה מושבניק ולשכן שלך יש רפת והזבובים שלו הורגים אותך, אל תיקח ממנו רעל נגד זבובים כדי לפזר בבית, מכיוון שאתה לא עגל. הרעל הזה באמת יכול להרוג אותך. דרוש ממנו לטפל ברפת, והזמן מדביר שיוכל להקל עליך בצורה משמעותית.

איך ולמה יש להמעיט בשימוש ברעלים?