ייעוץ למניעת מזיקים

ינשוף

סביבה

הסביבה להתפתחות בעלי חיים המהווים סיכון תברואי

מבנה

ההתייחסות לאופן בו בנוי המבנה והתשתיות החודרות אליו בשלב התכנון והבניה או במהלך הפעילות השוטפת בו הם המפתח לפעולת מניעה יעילות כנגד המזיקים התברואיים. ההתייחסות זו תיצור את המעגל הראשון שיצמצם למינום את פעילות המזיקים בסביבתכם, וכתוצאה מכם את היקף פעולת ה
מזיקים תברואים בבניין המשותף

לאופן שבו מתוכנן, בנוי ומתוחזק הבניין המשותף השפעה מכרעת על סוגי המזיקים התברואיים שיפעלו בו וישפיעו על הדיירים הגרים בו. מובן שהדייר בבניין המשותף ברוב המקרים אינו יכול להשפיע על תכנון המבנה ועל איכות הבנייה אך להתנהלות השוטפת בשטחים הציבוריים בבניין
תכנון מוקדם ופעולות מניעה נגד מזיקים תברואיים בחצר

המזיקים התברואיים נוהגים לנצל את התנאים המלאכותיים שיוצר האדם, לתועלתם. ולכן לדרך שבה מתכנן האדם את חצר ביתו ומתחזק אותה תקבע את כמות המזיקים התברואיים שיפעלו בחצר ובביתו. מודעות, תכנון, ותחזוקה שוטפת של החצר ימנעו בעיות רבות הקשורות למזיקים תברואיים ויצמ

חלוקה לקבוצות מזיקים ובעלי חיים אחרים
מזיקים לחקלאות, מזיקים המסוכנים לבריאות ועוד