רעלים ורעילות

ינשוף

אחת השיטות המקובלות ללחימה נגד בעלי חיים מזיקים היא שימוש ברעלים. השימוש ברעלים נגד חרקים, מכרסמים, ועשבים, נחשב לפעולה פשוטה וכמעט מובנת מאליה לחלק גדול מהציבור; אך בפועל השימוש ברעלים נחשב להליכה על חבל דק מסיבות שונות.
כך למשל, מינים שונים של חרקים, מכרסמים ועשבים, שמופעלים נגדם הרעלים, מצליחים לפתח עמידות ולהמשיך לשרוד ולעתים אף לשגשג. למרות ובזכות הרעלים המופעלים נגדם, העמידות גוררת הגדלת מינון הרעל ותדירות השימוש בו נגד המזיק.
השימוש ברעלים מתבצע ברובו בסביבתו הקרובה של האדם ולעתים גורם לנזקים מידיים או עתידיים, הפיכים או בלתי הפיכים – לאדם, לחיות מחמד ולחיות משק, לבעלי חיים בלתי מזיקים החיים בסביבה, ולסביבה.
הפרק רעלים ורעילות ייגע על קצה המזלג בסוגי הרעלים הנפוצים בתחום התברואה שהמדבירים והציבור משתמשים בהם, בשיטות היישום של הרעלים השונים, ובחלק מההשלכות המלוות את השימוש ברעלים.

קצת היסטוריה – DDT

אחד הרעלים הכימיים הראשונים שיצר האדם והשתמש בהם רבות נגד חרקים היה הDDT-. לרעל זה היו מספר יתרונות בולטים, שכעבור זמן קצר התגלו כחסרונות, והשימוש בו היה לאחת מנקודות המפנה בתפיסת העולם באשר לשימוש בקוטלי מזיקים.

יתרונות ה-DDT

1. רעילות גבוהה יחסית לחרקים.
2.  רעילות נמוכה יחסית ליונקים.
3.  משך פעילות ארוך מאוד הנמדד בשנים ארוכות.

חסרונות הDDT

1. שנים ספורות לאחר שהחל השימוש בחומר, התגלה שיתושים שהופעל נגדם הרעל מצליחים לשרוד לאחר הריסוס. מחקרים הוכיחו שהיתושים הצליחו לפתח עמידות ל-DDT והם אינם מתים.
2. בנוסף הסתבר שה-DDT אינו מתפרק, והוא נסחף עם מי הגשמים למקווי מים ופוגע בדגים ובעופות הניזונים מהדגים.
3. כמו כן ה-DDT נאכל על ידי חיות משק ומגיע בסופו של דבר לגוף האדם, שם הוא מצטבר ברקמות שומניות.
4. רמת הרעילות הנמוכה של ה-DDT אינה גורמת להרעלות אקוטיות אצל בעלי דם חם, אך הן יוצרות הרעלה כרונית, הפוגעת למשל ביכולת ההטלה של עופות, וכפי הנראה לרעל זה השלכות נוספות על בעלי דם חם.
השימוש בDDT- נאסר ברוב מדינות העולם עקב ההשלכות החמורות הכרוכות בשימוש בו, והמסקנות שנלמדו מרעל זה מיושמות כמעט בכל הרעלים התברואיים.
1. לכל הרעלים המאושרים לשימוש משך פעילות מוגבל לכמה חודשים לכל היותר.
2. השאיפה היא ליצור רעלים סלקטיביים שיבררו בין קבוצות המזיקים השונות, בין מיני חרקים שונים, ואפילו בין דרגות ההתפתחות השונות של החרק.
3. ליכולתם של החרקים לפתח עמידות לרעלים השלכות רבות על הלחימה נגדם ועל תחומים רבים נוספים הקשורים לפיתוח חומרי הדברה ושימוש בהם.

למרות ההיבטים הבטיחותיים הרבים שיש לשימוש ברעל בסביבת האדם, הצליח המדע ליצור מגוון רעלים שהשימוש בהם בהתאם להוראות הנו בטוח ויעיל. כמעט לכל סוגי הבעיות קיים פתרון, שאם ישולבו בו התייחסות סביבתית מבחינת ניקיון, אחסון ובנייה נכונים, יוכלו הרעלים לתת מענה לרוב סוגי המזיקים. שימוש ברעלים ללא התייחסות להיבטים הסביבתיים, גם אם יצליח להשיג פתרונות לטווח קצר, נועד בסופו של דבר לכישלון ולהשלכות קשות על הסביבה ועל האדם.

שלבים ביישום פעולות הדברה

1. זיהוי סוג המזיק.
2.ניתוח הסיבות הסביבתיות שהובילו להתפתחות הבעיה.
3. ביצוע פעולות מניעה סביבתיות.
4. בחירת חומר ההדברה המתאים ושיטת היישום.
5. ביקורת להצלחת פעולות ההדברה.
6. ביצוע טיפולים שוטפים במידת הצורך.
אי ביצוע אחד השלבים או כולם עשויים לגרום לכישלון פעולות ההדברה או לשימוש בכמות גדולה מהנדרש של רעלים.

לשיקולים בשימוש ברעלים