הרחקת יונים

יונים בבניין המשותף
אחת הסביבות המורכבות ביותר בהיבטים של הרחקת יונים הוא הבניין המשותף, וזאת מהסיבות הבאות: 1. השילוב בין שטחים בבעלות פרטית לשטחים בבעלות משותפת הצמודים זה לזה, ורמת עניין שונה בין הדיירים – יוצר מצב שבו אם אין יכולת לארגן את כל הדיירים לפעול.

יונים בגגות רעפים
גגות רעפים מושכים אליהם לעתים קרובות להקות יונים. ברוב המקרים מדובר ביונים בודדות אך לעתים מתבססות על הגג להקות יונים בנות עשרות יונים, הגורמות לנזקי לשלשת אדירים על הגג, מתחתיו ובתוכו.

אמצעי מיגון ושיטות לחימה נגד יונים
הלחימה נגד היונים נחשבת לפעולה מורכבת ולעתים מסוכנת, מהסיבות הבאות: 1. היונים נחשבות לציפורים אינטליגנטיות ולוחמניות, שיבחנו כל אמצעי שיופעל נגדן ויפעלו נגדו בנחישות ולעתים בהצלחה, על מנת לחזור לנקודת החנייה או הקינון שלהם.

יונים בתעשייה ובמבני ציבור
כל סוג של מבנה תעשייתי או ציבורי עשוי להיפגע מיונים. מובן שכל הנזקים הנגרמים מהיונים במגזר הפרטי עשויים לבוא לידי ביטוי גם במבני תעשייה או במבני ציבור, אך בדרך כלל היקף הנזקים לרכוש יהיה גדול בהרבה

תנשמת
התנשמת – דורס לילה הפועל בשטחים פתוחים, בסביבה כפרית ובשולי הערים.התנשמת ניזונה ממכרסמים, מציפורי שיר קטנות, ולעתים גם מחרקים.

מטרדי ציפורים
על מראות, בולבולים, שחרורים וציפורי שיר אחרות …

 

עוד על הרחקת יונים

הרחקת יונים – בדיקת דירה או בית חדש

תנשמת נגד מכרסמים

הרחקת יונים מהבניין המשותף

רשת יונים

הרחקת יונים ממסתור הכביסה

הרחקת ציפורים

הרחקת יונים מפרגולות וסככות

הרחקת יונים מאדן החלון